Gratis Dejting Göteborg

KONFERENSSAMTALSMÖTEN


Som standard visas deltagarlistan i fönstret till vänster och upp till fyra videoflöden visas i projektorområdet på höger sida av skärmen där dokument vanligen delas.Sorteringsordningen är fast tillsammans det senaste mötet längst upp. Rumsåtgärder och inställningar Belastning på det armé alternativet så öppnas fler inställningar samt åtgärder: Om ett deltagare ansluter mot ett mötesrum därborta det pågår ett Connections-konferens är telefonikonen i det översta åtgärdsfältet grön. Det här alternativet är aktiverat som klass. Du kan dessutom arbeta med ditt dataabonnemang på röst- och videoinställnignsskärmen igenom att tillåta stämma och video bara vid Wi-Fi-anslutning.
Arbeta offline


Ni kan även eftersträva efter dolda kammare i samma sökfält. Du kan placera till ett mötesrum som favorit igenom att välja stjärnikonen till vänster försåvitt namnet. Den armé dokumentationen beskriver hurdan du installerar samt använder Connections Meetings på en Android-enhet. Min värdkod Indicera den privata åtkomstkoden för konferenssamtalmöten ni är ordförande förut.


Det här dokumentet är långt. Menyalternativet visas inte om det inte finns en tillgänglig uppringningsmetod t. Du kan likaså svara Ja samt be serveradministratören befästa servern med en giltigt certifikat. Sorteringsordningen är fast tillsammans det senaste mötet längst upp.


Konfigurera mötesservern genom att fylla i därnäst information: Anslut tillsammans Wi-Fi så undviker du att begagna dataabonnemanget när ni tittar på ett inspelning. Mina kammare Listar mötesrummen förut vald server samt som du är ägare av alternativt ansvarig för. Ni kan delta inom ett röst- alternativt videosamtal genom att trycka på telefonikonen i det översta åtgärdsfältet. Aktivera porten genom att indicera vilken port såsom ska användas förut serveranslutningen. Om telefonikonen är vit när deltagaren ansluter mot mötet betyder det att mötet fortfarande inte har börjat.


Bringa och öppna inspelningsfilen i ett övrigt program Kopiera band Kopiera serverlänken förut inspelningen till Urklipp. I annat baisse väljer du Centrum företags server samt konfigurerar en mötesserver i företagets kontaktnät. Ta bort rumsinnehåll - Ta dän allt innehåll av biblioteks- och diskussionsvyn. Schemalagda möten Visar alla schemalagda möteshändelser i IBM Traveler-kalender och enhetskalendern såsom har minst två inbjudna. Senaste Förteckning de mötesrum ni nyligen har använt. Skriv en andel av rumsnamnet alternativt rumsägaren och belastning på sökikonen därjämte textfältet.


Menyalternativet visas inte försåvitt det inte finns någon tillgänglig uppringningsmetod t. Välj försåvitt du ska deltaga i mötesrummet såsom gästanvändare om administratören tillåter det. Byta behörigheter - Bestämma vilka som kan utföra olika mötesåtgärder, t. Det armé är standardvyn förut att delta inom möten via ett telefon. Du kan även lägga mot mötesrummet i favoritlistan genom att prägla på stjärnan därjämte mötesrumsnamnet. Menyn Inställningar Beskrivning Servrar Armé kan du kora en befintliga server du vill byta, lägga till ett ny mötesserver alternativt ta bort ett mötesserver. De kan också välja att endast använda röstfunktionen om de ej vill dela sin video. Om flertal servrar har konfigurerats finns det ett knapp längst opp i vyn såsom visar aktuell standardserver. Mer information finns i Inledande avstamp och konfigurering gällande Android-enheter. Det armé alternativet är aktiverat som standard.Favoriter Listar alla mötesrum du har markerat som favoriter. Det fullständiga domännamnet förut mötesrumsservern, t. När båda är dolda visas de upprepa genom att avvika till höger gällande namnlisten. Alternativet avaktiveras om den ansvariga har startat ett röst- och videokonferens för mötesrummet alldenstund det inte finns något sätt att ringa till rummet. Om du ej anger lösenordet plikt du ange det varje gång ni söker efter alternativt deltar i kammare på servern. Gällande telefoner trycker ni på menyknappen samt väljer Nytt mötesrum från vyn Mina rum. Med det vertikala flikfältet kan du välja vad som visas inom den vänstra sidorutan på en mötesskärm genom att prägla på följande flikar: På en Android-surfplatta väljer du Sök i det vänstra sidofältet. Tabell kvar rumsinställningar och åtgärder Funktion Åtgärd Deltaga i röst samt video Du kan delta i ljud- eller videodelen bruten ett möte bums från enheten tillsammans den här knappen.Video: Dövblindtolkning...


43 44 45 46 47


Kommentarer:


15.09.2017 : 20:41 Vorisar:

Super ljusa!

2018 © Alla rättigheter reserverade.

Skapad av Felix Berglund